Kanada Coğrafyası:

Kanada, eski adı ile Kanada Dominyonu, Kuzey Amerika kıtasında en kuzeydeki ülkedir. Kanada 5 bölgeye yayılmış olup 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşur; Atlas okyanusu bölgesi, Merkez Kanada, Kanada Bozkırları, Batı ve Kuzey sahilleri. Her bölgenin kültür ve nüfüsu farklıdır.
Atlas okyanusu, Nove Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland ve Labrador eyaletlerinden oluşmaktadır. Balıkçılık, çiftçilik, turizm, ve madencilik en onemli ekonomi kaynaklarından örneklerdir.

Merkez Kanada, Ontario ve Quebec eyaletlerinden olusmaktadır. Bu bölge Kanada’nın en kalabalık bölgesidir. Ontario ve Quebec Kanada’nın mal üretiminin dörtte üçünü kapsamaktadır.

Kanada Bozkırları, Manitoba, Saskatchewan, ve Alberta eyaletlerinden oluşmaktadır. Bu toprakların büyük bir kısmı düz ve verimlidir, özellikle çiftçilik için mükemmel ve zengin enerji kaynaklarına sahiptir. Alberta’nın batısı Kanada bozkırlarının sonunda Rocky Dağları başlar. Kanada’nın en güzel turistik yerlerinden bir tanesi olan Rocky Dağları Kuzey Amerika’nın en büyük tepe noktalarını içermektedir. Ontario’nun batısındaki bu geniş, düzlük Kanada Bozkırları, Alberta ve British Columbia eyaletlerini ayıran Rocky Dağları sıradağlarına kadar uzanır.

Kuzey tarafi ise Kanada’nın 3 bölgesini oluşturmaktadır; Yukon, the Northwest Toprakları, ve Nunavut. Bu 3 ana toprak Kanada’nın üçde bir toprak kitlesini oluşturmaktadır. Kuzey tarafın kaynakları petrol, doğal gaz, altın, kurşun ve çinkodan oluşmaktadır.

Uzaklık:

Kanada’ da uzaklık ölçme birimi kilometredir. Kanada, doğudan batıya 7,000 kilometre civarındadır. Halifax – Nova Scotia dan Vancouver – British Columbia’ya arabayla 7 gün; uçakla aynı yol 7 saat civarında olmaktadır.

Nüfus:

Kanada’nın nüfusu 2013 yılı sayımına göre 35 milyon kişiden oluşmaktadır. Yüzde 80’ninden fazlası Amerika Birleşik Devletleri’ne 250 kilometre sınırı içerisinde şehirlerde ve ilçelerde yaşamaktadır. Ottawa, Kanada’nın başkenti olmak üzere 1 milyona yakın nüfusu oluşturmaktadır ve Ontario eyaletinde bulunmaktadır. Kanada’nın en büyük şehirleri; Toronto – Ontario (4.4 milyon nüfus); Motreal – Quebec (3.4 milyon nüfus), ve Vancouver – British Columbia (1.9 milyon nüfus).

 


Bölge

Eyalet/Bölge

Başkent

Atlantic Region
Newfoundland ve
Labrador
St. John’s
Prince Edward
Island
Charlottetown
Nova Scotia Halifax
New Brunswick Fredericton
Merkez Kanada Quebec Québec
Ontario Toronto
Kanada
Bozkırları
Manitoba Winnipeg
Saskatchewan Regina
Alberta Edmonton
Batı Sahilleri British
Columbia
Victoria
Kuzey Nunavut Iqaluit
Northwest
Territories
Yellowknife
Yukon Whitehorse

 

Fransız Nüfusu:

Fransızca, 7.6 milyon Kanadalı’nın ana dilidir. Çoğu Fransızlar Quebec eyaletinde yaşamaktadırlar, ama 1 milyona yakın fransız Kanada’nın diğer eyaletlerinde ve bölgelerinde yaşamaktadırlar. Quebec’in dışında yaşayan fransızların yüzde 76’sı Ontario ve New Brunswick de yaşamaktadırlar. Manitoba, Alberta, ve British Columbia da yaşayan 55,000 fransız bulunmaktadır, aynı zamanda Nova Scotia 39,000, ve Saskatchewan 22,000 biraz daha az fransız nüfusuna sahip olmaktadır.

Kanada’nın Tarihi:

Kanada bir çok kültüre sahip olan bir ülkedir. Bundan binlerce yıl önce yerli nüfus (Aboriginal people-Kızılderili) Kanada’nın ilk yerlileridir. Kızılderililerin dışında herkes göçmendir.

Kanada’da üç farklı yerli nüfus yaşamaktadır; First Nations, Inuit ve Metis. Sadece Kanada’da, Kanada’nın yerlileri tarafından konuşulan 50 den fazla dil bulunmaktadır. Kanada ismi aslında “Kanata” kelimesinden gelmekte olup, Huron-Iroquois (First Nations) dilinde “yerleşme” anlamına gelmektedir.

1 Temmuz 1867’de İngiliz Kuzey Amerika Yasası’nın geçmesiyle İngiliz Krallığı Kuzey Amerikan kolonisi dört eyaletinden oluşan federasyona kendi yerel yönetim hakkı verdi. Bu eyaletlerden “Kanada” ikiye ayrılıp Quebec ve Ontario eyaletlerini meydana getirdi, diğer iki eyalet de New Brunswick ve Nova Scotia’ydı. Kanada Konfederasyonu terimi bu birleşimi ifade eder, ve genellikle sonuçlanan federasyon için de kullanılır. 1867 yılında önce Fransızlar ve daha sonra İngilizler geldi . İki tarafta kendi dillerini ve devlet sistemlerini, kültür ve kurallarını getirdiler. 1763 de İngilizler ve Fransızlar arasında olan uzun savaşlar sonrası Kanada İngilizlerin kuralları altında İngiliz Kuzey Amerika adını aldı.

Diğer İngiliz koloni ve bölgeleri de kısa zamanda Konfederasyon’a bağlandılar; 1880’de Kanada, Newfoundland ve Labrador dışında (1949’da katıldılar) şu anki alanını kaplıyordu. Dominyon’un tüm ilişkilerinin kontrolü Westminster Tüzüğü ile 1931’de, ve 1982ide Kanada Anayasası’nın kabulü ile sağlandı. 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısında, çoğunluğu Fransızca konuşan Quebec eyaletinin bazı vatandaşları 1980 ve 1995’teki iki referandum ile bağımsızlık kazanmaya çalıştılar. Her iki referandum da Quebecois Partisi liderliğindeydi, ve ilki %60, ikincisi %50.6 hayır oyu ile reddedildi.

Binlerce Avrupalı Kanada’ya göçmen ve mülteci olarak gelmesiyle Kanada’nın ekonomisinin inşa edilmesinde katkıları olmuştur. Dünyanın bir çok yerinden gelen insanlar iyi bir yaşam tarzıyla karşılaştılar. Bu günlerde Kanada, 240 farklı ülkeden gelen göçmenlere yeni bir “yuva” haline gelmiştir. Yeni bir hayat tarzı için gelen insanların çoğu, Kanada’nın vatandaşı olmaya karar vermişlerdir.

Ekonomi:

Varlıklı ve yüksek teknolojiye sahip endüstriyel bir toplum olarak Kanada bugün, serbest pazar merkezli ekonomik sisteme, üretim modellerine ve yüksek yaşam standartlarına sahiptir. Doğal kaynakları, ormancılık, madencilik, doğal gaz yatakları, çiftçilik ve balıkçılık önemli kaynaklarındandır. Kanada, telekomunikasyonda, biotechnology, uzay technologies, eczacılık alanında dünya lideri konumundadır. Servis endustrisinde ve bilgi teknolojisinde gün geçtikçe daha çok iş alanları açılmaktadır. Kanada, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşmasına (NAFTA) üyedir.

Kanada ondalık para (currency) sisteme sahiptir. Kanada doları en basit para birimidir. En cok bilinen kağıt paralar; $5, $10 ve $ 20 dir, $50 ve $100 dolarlık kağıt paralarda kullanılmaktadır. Madeni para birimleri ise; 1 kuruş –penny – 5 kuruş – nickel, 10 kuruş – dime, 25 kuruş – quarter, $1 – loonie, $2 toonie olarak adlandırılmıştır.

Devlet:

Kanada parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi ile yönetilen bir federasyondur. Devlet Başkanı ve hükümdarı “Kanada Kraliçesi” sıfatı ile Kraliçe II. Elizabeth’dir. Kraliçe’nin Kanada’daki temsilcisi Genel Vali’dir ve genellikle emekli olmuş eski politikacılar veya diğer seçkin Kanadalılar arasından Başbakan önerisiyle Kraliçe tarafından atanır. Genel Vali, siyaset dışı bir figür olup, Avam Kamarası ve Senato’nun çıkardığı kararnamelere kraliyet onayını sağlamak, devlet belgelerini imzalamak, parlamento toplantılarını resmen açıp kapatmak, ve seçimler öncesi parlamentoyu feshetmek gibi görevleri vardır. Hem Kraliçe hem de Genel Vali çok az yetkiye sahip sadece göstermelik yöneticilerdir, ve hemen her zaman Hükümet Başkanı Başbakan’ın tavsiyesi doğrultusunda hareket ederler.

Federal Hükümet:

Federal hükümetin sorumlulukları söyledir:

 • Savunma
 • Dış politika, ve dış ilişkiler
 • Bankacılık
 • Posta servisi
 • Ceza Hukuku
 • Goçmenlik ve,
 • Vatandaşlık

Eyalet Hükümeti:
Eyalet hükümetinin sorumlulukları şöyledir:

 • Eğitim
 • Belediye

Eyalet hükümeti ve Federal hükümetin ortak sorumlulukları ise:

 • Sağlık servisleri
 • Çiftçilik
 • Sosyal görevli (social assistance)
 • Taşımacılık
 • Çevre

Bölgesel Hükümet:
Kuzeybatı bölgeleri, Yukon ve Nunavut egemen birlik değillerdir. Bu bölgeler güçlerini federal hükümetten almaktadırlar, fakat meclis seçimleri eyalet hükümetleri ile aynı şekilde olmaktadır.

Belediye:

Belediyeler şehir içi problemlerden ve servislerden sorumludurlar, örneğin:

 • Polis ve yangın koruma
 • Su ve kanalizasyon
 • Recreation
 • Şehir içi taşımacılık

Diller:

Kanada “Resmi Diller Yasası” altında iki dilli bir ülkedir; bu da demektirki Kanada Federal Hükümet’ten hem İngilizce hem de Fransızca servis alma hakkına sahiptir. New Brunswick resmi olarak “ikili dil” kullanılan tek eyalettir. Orada yaşayan insanlar servislerini her iki dilde de almaktadırlar. Bunun yanı sıra Quebec de resmi dil bir çok olayda Fransızcadır. Eyalet ve belediye servisleri Fransızca olmaktadr. Diğer bölge ve eyaletlerde ise İngilizce resmi dildir ve bölgesel servisler ingilizce sunulmaktadır.

Kanada’da Eğitim:

Kanada her yıl eğitim için gelen öğrencileri kucaklamış ve güzel fırsatlar sunmuştur. Eğer Kanada’ya eğitim amaçlı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, almanız gereken özel bir izin vardir:

 • Kanada eğitim merkezinden kabul mektubu
 • Eğitiminizi ve yaşamınızı karşılayabilecek kadar paranızın göstergesi
 • Eğitiminizi tamamladıktan sonra döneceğinize dair bir kanıt
 • Sağlık muayenesi
 • Kanada’ya gelmek için eğitim vizesi

Kanada Göçmenliği hakkında bilgi ve Randevu Almak İçin: 0 212 252 90 33 – 34  numaralı telefonları arayabilirsiniz.