Ekspres Entry Nedir?

Yeni Göçmenlik niyet beyanı başvuru sahiplerinin referanslarını (eğitim, iş deneyimi, nitelikler, vs.) belgeledikleri ve hızlandırılmış işlem süreci sağlayan bir ülke içerisinde çalışma ve yaşama niyetlerini açıklamalarını sağlayan bir göçmenlik programıdır. Kanada’nın niyet programı beyanı, Ekspres Entry, ilk olarak Yeni Zelanda içerisinde geliştirilmiş ve yakın zamanda Avustralya tarafından benimsenmiş olan benzer bir modelden ilham almıştır.

Express Entry büyük bir merkezi kurum aracılığıyla iş başvurusunda bulunurken kıyaslanır, Kanada, sonrasında başvuru sahibinin özgeçmişini ve referanslarını daha küçük kurumlara ibraz eder, Kanadanın İlleri ve iş verenleri gibi.

Kanada Express entry Program Nasıl İşlemektedir?

Kanada Ekspres Entry Sistemi kapsamında, bir başvuru alındıktan sonra ilgili bir «seçici» tarafından incelenmesi ya da seçilmesi için bir aday havuzu ya da veritabanına giriş yapılacaktır.

Ekspres Giriş 5 bölüme ayrılabilir:

  1. İlk olarak, tüm potansiyel adaylar yeteneklerini ve niteliklerini tanımlayan çevrim içi öz geçmiş formu ile çevrim içi platformu kullanarak Ekspres Giriş profili oluşturabilirler. Tüm Ekspres Giriş profilleri İngilizce ve/veya Fransızca dilindeki yeterlikleri, eğitimleri, Kanada iş deneyimleri (mevcut ise), ve Kanada içerisinde adayın başarılı olacağına işaret eden diğer faktörler dahil çeşitli faktörlere dayalı bir sistemde diğer başvuru sahipleri ile sıralanacaktır.
  2. Kanadalı bir iş verenden iş teklifi almadan program için başvuruda bulunan başvuru sahipleri yeni güncellenen Kanada Jobbank ile kayıt yaptırması gerekmektedir. Jobbank bireylerin referanslarını gönderebileceği ve Kanadalı iş verenlerin onlara iş teklif edebilmesi için pozisyon gerekliliklerini karşılayan işçiler için bir başvuru sahibini arayabileceği bir platformdur.
  3. Sistem içerisindeki her profil değerlendirildikten sonra, federal ekonomik programı kriterlerini karşılayan adaylar Ekspres Giriş için aday havuzuna yerleştirilecektir.
  4. Eğer başvuruları Jobbank aracılığıyla bir işveren tarafından seçilmiş ise, başvuru sahibi için «Başvuru Davetiyesi» düzenlenecektir ve daimi ikametgaha başvurmak için 60 güne sahip olacaktır.
  5. Başarılı aday sonrasında Federal Skilled Worker programı (FSW), Federal Nitelikli İşçi Göçmen programı (FST), Kanada Experience Class  (CEC) kapsamında  ya da Provincial Eyalet Aday Programları (PNP) aracılığıyla daimi ikametgah için başvurabilir. Başvuru yapmak için bir davetiye sunulduktan sonra başvuru sahiplerinin başvurdukları programın kriterlerini karşılamaları gerekmektedir.  Daima ikametgah için tüm başvuru süreci çevrim içi olarak cic.gc.ca sitesinden gerçekleştirilecektir.

Bir birey Başvuru Davetiyesi (ITA) aldıktan sonra, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (CIC) bu başvuruları altı ay ya da daha sürede işleme almayı vaat etmektedir.

Kanada göçmenlik başvurusu hakkında birçok kirli bilgi internet üzerinde veya işinin ehli olmayan kişiler tarafından dile getirilmektedir. Türkiye’nin tek göçmenlik merkezi olan Kanada Göçmenlik Merkezi ile GÜVENLE BAŞVURun!  Detaylı bilgi almak için İLETİŞİME GEÇin!

 

Kimler Express Entry programına başvurabilir?

Express Entry programı kapsamında herkes başvuru yapabilecektir. Diğer pek çok göçmenlik programı ile uygun mesleklerin açık bir listesi üzerindeki bir meslek için deneyim sahibi olmaktansa, Ekspres Giriş her hangi bir meslek listesine sahip olmayacak ve başvuru sahipleri hangi sektör ya da meslekten olduklarına bakılmaksızın etkili referanslarını ibraz edebilecekler.

Kanada’nın yabancı işçiler için iş olanağı olmayan en popüler göçmenlik programı Federal Nitelikli Çalışana  (FSW) uygun meslek akımıdır. Sadece sınırlı sayıdaki başvuru sahipleri (her uygun meslek için maksimum 1,000) başvurabilir ve son 10 yıl içerisinde 50 uygun meslek içerisinden en az birinde iş deneyimine sahip olmalıdır. Kanada 50’den fazla meslekte işçiye gereksinim duymaktadır ve listede bulunmayan mesleklerden pek çok kişi Kanada’nın ekonomisi ve iş gücünden yararlanacaktır.

Kısıtlayıcı FSW programından farklı olarak, yeni Ekspres Giriş programı tüm mesleklerden kişilerin küçük bir listede dahil olan meslekler için daha fazla şansı olanlara göre varoluşunu kısıtlamadan başvuru yapabilmelerini sağlamaktadır.

İlave olarak, Ekspres Giriş FSW programı dahil, pek çok Kanada göçmenlik programlarında bahsi geçen başvuru başlıklarını içermeyecektir.  İşleme alınmaya kabul edilen başvuru sahiplerinin sayısında bir başlık olmaksızın başvuru sahipleri programın kapanacağı ya da başvuruları tamamlanmadan süresinin dolacağı korkusu olmadan daima Express Entry için başvuru yapabileceklerdir.

Express Entry Programının Yararları Nelerdir?

Güvenilirlik en önemli fayda noktasıdır.

Yeni Ekspres Giriş programı ayrıca başvuru sahiplerinin CIC ‘ ın varolan yapısı içerisindeki aynı referanslar ile uyumlu olması için çalışılan etkili referansları üzerine odaklanmaları ve vurgulamalarını sağlamaktadır.  Mevcut göçmenlik programları başvuru sahiplerinin iş deneyimlerini ve niteliklerinin var olan meslekler ile nasıl eşleşeceğini çözmeye çalışırken, Ekspres Giriş programı başvuru sahibinin deneyimini, yeteneklerini ve niteliklerini en iyi şekilde vurgulayan bir profilin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.  Geçtiğimiz on yıl boyunca ilgili bir kategori ile uyumlu olmaya çalışmadan ve açıklamadan başvuru sahipleri ilgili yeteneklerini ve meslekler arasındaki deneyimleri vurgulayan bir başvuru oluşturabileceklerdir.  Başvuru sahibi profillerinde ilgili yeteneklerinin geniş bir dizilimini dahil etme özgürlüğüne sahip olduğundan, her başvuru sahibinin göçmenlik memurlarının anlayışını geliştirerek, Kanada işçi piyasasında gerçekleştirmek istedikleri yansıma için başvurularının en doğrusu olduğunu sağlayabilirler.

Örnek olarak, FSW programı için uygun meslekler listesinde, 5 IT atama belirir fakat IT Müdürü belirmemektedir. Eğer birisi 9 yıl süreyle bir IT Müdürü olmuşsa, fakat geçmişte bir programcı olarak çalışmışsa, Programcılık mesleği kategorisi kapsamında başvuru yapabilmek için programcı olduklarında 9 yıl önceki deneyimlerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Kanada çok değerli bir IT müdürü alabilir fakat IT Müdürü sadece dokuz yıl önceki programcılık deneyimiyle başvuru yapabilecektir. Eğer aynı IT Müdürü 11 yıl çnce sadece bir programcı olmuşsa, mevcut program kapsamında başvuru yapabilmesi opsiyonel olmayabilir.

9 yıl öncesindeki deneyimi hükümsüz olabilir ve önceki programcı o alanda çalışmak istemeyebilir. Ekspres Giriş programı kapsamında aynı IT Müdürü mevcut işi ve yetenekleri üzerine başvurusuna odaklanabilir. Eğer IT Müdürü mevcut yeteneklerine dayanılarak seçilmişse, yeni İline ve iş verenine daha iyi katkı sağlayabilir ve Kanada’ya geldikten sonra seçildiği alan gerçekten yeteneklerini kullanabilecektir.

Ekspres Girişin yararı başvuru sahiplerinin başvurularıyla en yakın hissettikleri her türlü referansı ve nitelikleri özgürce ve hem de başvuru sahibinin aday havuzunda yüksek bir sıralamaya sahip olmasını sağlayacak yetenekleri ve deneyimi dahil edebilmeleridir.

Zamanlamaya Değil, Kaliteye Odaklanmak

FSW programının uygunluk gerekliliklerini karşılayan başvuru sahipleri bile başvurularını ibraz etmek için acele etmelidirler, FSW başvuruları tarihsel olarak ilk gelen işlenmektedir, ilk gelene ilk hizmet. Geçen yıl sadece uygun meslek için 300 başvuru kabul edilmiştir. Eğer bir başvuru sahibi bir programın açılmasını ya da uygunluk listesinin duyurulmasını beklemişse, ki genellikle program açılmadan bir kaç gün öncesinde olur, başvuru sahibi dil testini gerçekleştirmek, referanslarının değerlendirilmesi ve belge toplamak için çok geç kalmış olabilir. Mevcut FSW programı kapsamında bile, her meslek için 1000 başvuru kabul edildiğinden popüler meslekler çok çabuk tükenebilir. Bu en iyi başvuru sahiplerinin her zaman başvurularının incelenememesi durumunu oluşturur.  Örnek olarak, Uzman Hekim kategorisindeki 1001. başvuru sahibi dünyadaki en iyi hekim olsa bile, mevcut sistem kapsamında başvurusu işleme alınmayacaktır.

 Express Entry Giriş sistemi kapsamında, sınırsız bir başvuru sahibi sayısı ve kalitesi ilk gelene ilk hizmet gibi mevcut minimum gereklilikten ziyade belirgin olarak daha önemli bir rol oynayacaktır.  Ayrıca, başvurular talep arttıkça seçilecektir.  Bu ilk ibraz edilen başvurunun her zaman sonraki aylarda ibraz edilen daha iyi bir başvurudan üstün olamayacağı anlamına gelmektedir. Ekspres Giriş kapsamında, iş verenler ve iller en iyi doktorları, IT müdürlerini, vs. ilk ibraz edilen dosyalar arasında onları cezalandırmadan seçebilecektir.  Kanada’nın Vatandaşlık ve Göçmenlik Departmanı Bakanı Chris Alexander Ekspres Giriş programının pasif olarak tüm başvuru sahiplerini bir sıraya dizmektense, Kanada içerisinde ekonomik açıdan başarılı olabilecek adayları seçeceğini belirtmiştir.

Yenilikçi Sistem: Sonucu Önceden Tahmin Etmek için Daha Az Beceri

Programın bir eleştirisi her hangi mevcut bir program kapsamında bulunanlardan ziyade Ekspres Giriş kapsamında bulunan başvuru sahipleri için daha büyük bir belirsizliğin bulunmasıdır.

Mevcut durumda, iş olanağı olamadan Kanada göçmenliği için başvuruda bulunanlar, başvuruda bulunmadan önce göçmenlik için hangi kriteri karşılamaları gerektiğini bilirler: gereklilikleri karşılamak, belirli bir meslekte çalışmak, standartlaştırılmış bir dil testinden minimum bir skor elde etmek, vs.  Yeni Ekspres Giriş sistemi kapsamında, başvuru sahiplerinin referanslarını Kanada hükümetine belgeleyecekleri ve ibraz edecekleri görülmektedir, fakat sadece başvuruları bir İl ya da Kanada içerisindeki bir iş veren tarafından seçilmiş ise daimi ikametgah için başarılı olmuş ve elde etmişse.

Yukarıdaki eleştiri güncel programlar kapsamında bile başvuru sahiplerinin bir başlığın ulaşılabileceği ya da bir göçmenlik ofisi görevlisinin başvurusunu red etme kesinliğini önceden göremez.  Eğer bir başvuru sahibi CIC web sitesini kontrol eder ve FSW programı kapsamında meslekleri için 800 başvurunun kabul edildiğini görürse, deneyebilirler ve başvurularını ibraz ederler. Daha sonra ilave olarak 200 başvurunun gönderildiğini fakat dikkate alınmadığını ya da incelenmediğini görürler ve onların ret edildiğini görünce şaşırırlar. Göçmenlik için başvurmak kesin  geçiş notunun önceden gönderilip gönderilmediği konusunda daima belirsizlik ve risk içerme eğilimindedir.

İlave olarak, Ekspres Giriş programı kapsamında, başvuru sahiplerinin başvuruları işleme alınırken uzun süre beklemeleri pek muhtemel değildir.  Kanada’nın pek çok göçmenlik programı fazlasıyla uzun sürelere sahip iken ve belirgin biçimde başvuru sahipleri için belirsizlik oluşturduğundan Ekspres Giriş yığılmaları önlemek için prosedürler oluşturmuştur.  Eğer bir başvuru sahibi bir yıl sonra daimi ikametgah için başvuru davetiyesi almamışsa, başvurusu sistemden çıkarılmış olabilir ve başvuru sahibi yeteneklerini ve niteliklerini daha iyi yansıtacak yeni bir başvuru  ile yeniden başvuru yapma şansına sahip olacaktır.  Federal hükümet başvuruların altı ay içerisinde işleme alınacağını öngörmektedir.

Ekspres Giriş başvurusu için Hazırlanmak

Programın nihai detayları açıklanmadan önce bile, Express Entry programı ile Kanada göçmenliği için hazırlık yapan  başvuru sahipleri için olası pek çok kriter bulunmaktadır. Başvuru sahipleri referanslarını alarak ve yeterliliklerini belgeleyerek özgeçmişlerini güncelleyere başlayabilirler. Kanadanın güncel göçmenlik gerekliliklerine bakarak başvuru sahipleri Ekspres Giriş kapsamında yararlı olabilecek dokümantasyonların bazıları için öngörüde bulunabilecektir.

Aşağıdakiler Ekspres Giriş ya da diğer Kanada göçmenlik kategorisine katılabilecek başvuru sahipleri için olası adımlardan bazılarıdır.

  • IELTS: Daimi İkametgah vizesine yol açan neredeyse her göçmenlik akımı için gerekli olan bir dil testi Birinin dil yeterliliğini belgelendirmek, onların göç etmelerine yardımcı olabilir, ve hatta Ekspres Giriş için IELTS gerekli değilse skor hala başvuru sahibini potansiyel bir iş veren için İngilizce dilini nakletmek için yardımcı olabilir.
  • Yeterlilik Değerlendirmesi: Mevcut FSW programları kapsamında, yabancı diplomalar için  Kanada içerisinde denklik verilmektedir. Yeterlilik Değerlendirmesi, Kanada içeriisndeki alanlarında uzmanlaşma ya da sertifikasyon almaya doğru önemli bir ilk adım olabilir.
  • Özgeçmiş ve referans mektupları: Pek çok kişi güncel bir öçzgeçmişe sahip değil ve iş verenlerinden refereans mektupları istememektedirler. Bir öz geçmişi güncellemeye ve düzenlemeye başlayın  hem de Kanadada iş aramak ya da göç etmek için hangi referansların yararlı olacağını belirlemeye çalışmaya başlayın.

Sistem içerisindeki mevcut başvuruları ya da bekleyen bir işlemin açıldığında Ekspres Girişe transfer edilmeyeceğini dikkate almak önemlidir ve her başvuru başvuru başlıklarına dayanılarak değerlendirilecektir ve diğer gereklilikler CIC tarafından başvuru teslim alındığında yerini alacaktır.Mevcut olan bir Kanada göçmenlik programına zaten başvuruda bulunan başvuru sahipleri bu hızlandırılmış program kapsamında dikkate alınabilmek için Ekspres Giriş için ayrıca başvurmaları gerekmektedir.

Unutmayın Kanada iş olanaklarına sahip bir ülkedir. 

Kanada’da iş bulabilmek nitelikli çalışan programının temel bölümlerinden biridir ve birçok başvuran için önemlidir. Mesleğinize bağlı olarak Kanada’da iyi iş olanakları bulmanız mümkündür. Bu, özellikle teknoloji, uygulamalı teknoloji, bilim dalları, finans ve mühendislik alanlarında geçerlidir. Kararlı ve sıkı çalışmaktan kaçınmayanlar için birçok olanak vardır. Kanada’da iş piyasasına aşina olmak önemli olup desteklense de Kanada’da oturum vizesi almanız için Kanadalı muhtemel bir iş verenden resmi iş teklifi almanız gerekli değildir. Aslında başvuranların çoğunluğu resmi iş teklifleri almadan oturum vizesi almaktadırlar. Kanada’ya gitmeden önce resmi bir iş teklifi alsanız da almasanız da Kanada iş piyasasıyla ilişki içinde olma çabaları, özellikle Kanada’da yapılacak işe yönelik çabalar, vize memurunu başvurunun değerlendirmesinde etkileyecektir. Bunun nedeni yeni seçim sisteminin temel amacının Kanada piyasasına en büyük katkıyı yapacak ve ekonomik yapılanmaya en uygun olanaklara sahip olan nitelikli çalışanları seçmek olmasıdır. Kanada’ya göç etmeden iş piyasasını araştırmak ve öğrenmek sadece vize memuruna istekli olduğunuzu göstermez aynı zamanda Kanada’ya vardığınızda uygun bir iş bulma şansınızı da artırır.Kanada, yabancı profesyonellerin ve işçilerin getirdikleri beceri ve deneyimlere değer vermektedir. Becerilerinizin ve deneyimlerinizin, Kanada’ya vasıflı işçi olarak gitmenize yeterli olup olmadığını kontrol ediniz.

Vasıflı işçilerin, başarılı bir şekilde Kanada’da daimi yerleşimci olarak ikamet etmelerini sağlayacak eğitimleri, iş tecrübeleri, İngilizce ve/veya Fransızca bilgileri ve diğer yetenekleri vardır.

Kanada vasıflı işçi göçmenleri memnuniyetle karşılar ve umarız web sitemiz Kanada’nın çeşitli eyaletlerinde ve bölgelerinde yaşamak ve çalışmak konularında size yardımcı olacak bilgileri sağlar.

Kanada göçmeni veya Kanada vatandaşı olmak için Skilled Worker = Nitelikli İşçi kategorisinden yararlanabilirsiniz.

Not: Kanada Konsolosluğu İstanbul kanada vatandaşlarına hizmet vermekte olup , göçmenlik vizeleri Kanada Konsolosluğu Ankara ( Kanada Büyükelçiliği ) tarafından verilmektedir.