Yurtdışında çalışmak isteyen kişiler için en ideal yerlerden biriside Kanada’dır. Yüksek refah seviyesi ve çalışma şartlarından dolayı bu kadar popülerdir. Kanada çalışma vizesi başvurusu hakkında merak ettiğiniz soruları yanıtladık.  Eğer Kanada’dan resmi iş davetiniz yoksa, Kanada çalışma vizesi başvurusu yapamazsınız!

Kanada Çalışma Vizesi

Geçici Kanada Çalışma Vizesi

Kanada’ya çalışma vizesi ile gelebilmek için, Kanada’lı bir işverenin iş teklifinde bulunması şart. Kanada’lı işverenin yabancı uyruklu birine iş teklifinde bulunabilmesi için ,belli bir meslekte aradığı elemanı Kanada içinde bulamadığını, verdiği iş ilanlari, iş görüşmesi kayıtları, ve birçok detaylı belge ile Kanada Hükümetinin İş ve işçi bulma (HRDC)  departmanına ispatlamak zorunda. İşverenin, Service Canada’ya yabancı işçi çalıştırmak için yapması gereken başvurunun adı Labour Market Impact Assestment  (LMIA). Eğer, işveren yabancı işçi adayına HRDC’den edineceği LMIA belgesini verirse, yabancı işçi bu belgeyi kullanarak geçici çalışma iznine başvurup, Kanada’ya çalışma izini ile gelebilir. Kanun ile, çalışma izinlerinin süresi en çok dört yıl ile sınırlandırılmıştır.

Bu kategoriden Kanada’ya gelebilmek için, Kanada’da yabancı uyruklu kişinin yaptığı mesleğe çok ihtiyaç duyuluyor olması, Kanada içinde eleman açığını doldurmanın zor, hatta imkansız olması, yabancı işçi alımından Kanada ekonomisinin fayda sağlayacağına inanılması gerekir.

Bu kategoriden gelen meslek grupları, genellikle yüksek eğitim gerektiren ve revaçta olan meslekler.  Üniversitelerin araştırma görevlileri, bilgisayar bilimi ile ilgili meslekler, gıda endüstrisi, petrol endüstrisi ve küçük aile işletmelerini bu grupta sayabiliriz.

Kanada’ya çalışma izni ile gelmek isteyen kişinin atması gereken ilk adım, iş teklifi vermeye ve üstüne düşen yasal yükümlülükleri yerine getirmeye hazır Kanada’lı bir işveren bulmaktır.

Bu kategoriden gelenlerin, iki yıl full-time Kanada’da calıştıktan sonra, CEC programı adı altında Kanada göçmenlik başvurusunda bulunma hakları vardır.

Aile yanında bakıcı, dadı ve ev içi hizmetlerde çalışanlar

Bu kategoriden çalışma izni alabilmek için, işverenin iş teklifinde bulunması, Service Kanada’dan izin belgesi edinmesi (Labour Market Impact Assestment) ve yabancı işçi almaya yetecek maddi imkanları olduğunu HRDC’ye ispatlaması gerekmektedir.

Ev içi hizmetlerde çalışmak isteyen yabancı adayın, yasa ve yönetmenliklerin aradığı asgari eğitime yada iş tecrübesine sahip olması, Kanada’nın resmi dilleri olan İngilizce ve Fransızca dan birini basit seviyede konuşup anlayacak kadar biliyor olması, sabıka ve sağlık engelinin olmaması gerekmektedir.

Üniversite eğitimi gerektirmeyen meslek gruplarının çalışma izni başvuruları

Üniversite yada kolej eğitimi gerektirmeyen, belli sektörlerdeki meslek gruplarından çalışma izni ile Kanada’ya gelmenin kapsamı, göçmenlik kanunlarında yapılan son düzenlemelerle genişletilmiştir.  Bu meslekler arasında, inşaat işçiliği, ağır sanayi makinaları operatörlüğü, çiftlik işçiliği, petrol çıkarma endüstrisi ile bağlantılı olan bütün meslekleri sayabiliriz.

Bu meslekler, eyalet düzeyinde ve yerel yönetimler tarafından sertifikaya ya da ruhsata bağlanmış olabilir, Eğer böyle bir durum söz konusu ise, yabancı çalışan Kanada ya geldikten itibaren belli bir zaman dilimi içinde gereken sertifikayı yada ruhsatı almakla yükümlüdür.

İş Adamlarının İş Ziyaretleri

İş ziyaretleri için, çalışma vizesi alma gereği yoktur. Gerekiyorsa, Kanada turist vizesi almak yeterlidir.

Kuzey America Ticaret Anlaşması (North American Free Trade Agreement) (NAFTA)

Bu anlaşmanın tarafları Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksikadır.

Şirket-içi transferler, yatırımcılar ve ticaret adamlarının çalışma izni almaları gerekmektedir. Ancak NAFTA kapsamına giren ülkelerden yapılan çalışma izni başvurularında LMIA aranmamaktadır.